nüMaps Lifetime Europe Pełny opis: nüMaps Lifetime Europe 
Bezterminowa subskrypcja aktualizacji map City Navigator Europe NT. Aktualizacja przeznaczona jest dla serii Nuvi, Zumo oraz StreetPilot c5xx.
nüMaps Lifetime EuropeGPS-y
nüMaps Lifetime Europe to subskrypcja aktualizacji map City Navigator Europe NT. Subskrypcja ta umożliwia korzystanie z aktualizacji map tak często, jak są one udostępniane przez firmę Garmin (do 4 razy w roku). Subskrypcja ta nie jest transferowalna, tzn. obowiązuje wyłącznie dla urządzenia, dla którego została zakupiona oraz wyłącznie dla użytkownika, który dokonał tego zakupu. Zakupu subskrypcji dokonuje się dla jednego urządzenia (jeśli jest ona potrzebna dla kolejnego urządzenia, konieczny jest zakup kolejnej subskrypcji) i nie ma możliwości jej przeniesienia na inne urządzenie (wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której urządzenie jest obsługiwane w serwisie, w ramach usługi gwarancyjnej lub pogwaranycjnej i podlega wymianie w tymże serwisie - w takim przypadku, oddając urządzenie do serwisu należy dołączyć do niego informację na temat zakupionej dla niego subskrypcji nüMaps Lifetime). Subskrypcja obowiązuje bezterminowo.

Subskrypcja wygasa jeśli:
  • dotychczasowy użytkownik sprzedaje urządzenie dla którego zakupiona została subskrypcja,
  • urządzenie zostanie nieodwracalnie uszkodzone i nie zostanie naprawione/wymienione w autoryzowanym serwisie,
  • użytkownik złamie w jakikolwiek sposób obowiązujące reguły subskrypcji,
  • produkt mapowy wykorzystywany w urządzeniu posiadanym przez użytkownika, zostanie wycofany z oferty i nie będzie dłużej wspierany przez firmę Garmin,
  • Garmin nie będzie otrzymywał nowych danych kartograficznych od swojego dostawcy - firmy Navteq
Po zamówieniu nüMaps Lifetime otrzymasz kartę, która zawiera kod umożliwiający aktywację subskrypcji w serwisie internetowym my.garmin.com. Aktualizacje map udostępniane będą w formie pliku do pobrania. Aktualizacje udostępniane w ramach subskrypcji obejmują zasób mapowy produktów City Navigator oraz dodatkowe elementy, takie jak baza budynków 3D, dane dla funkcji widoku skrzyżowań (Junction View), czy dane dla funkcji ASR (Automatic Speech Recognition - automatyczne rozpoznawanie mowy), do wykorzystania w kompatybilnych urządzeniach.

 
FHU MEGAN www.GPS-y.pl
tel. 012 623-08-30 fax. 012 623-08-31 gsm 0609 477-477